Ny forskning viser at bruk av snus ikke fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft! Norske helsemyndigheter har derimot ikke planer om å endre sine advarsler om at snus fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft.

Det kan tenkes at det er en eller annen form for prinsippsak for de norske helsemyndighetene, senere i år vil jo også alle sigarettpakker og snusbokser komme i samme den samme gusjebrune fargen. En farge som visstnok skal gjøre det mindre attraktivt å snuse, eller å røyke. Å fjerne en advarsel, selv om den viser seg å ikke stemme, kan være et nederlag.

Helseministeren mener i alle fall at det vil fungere. Det kan jo også være at det fungerer, at færre både vil begynne med snus og røyk og at flere vil ønske å slutte.

Men er det riktig av våre helsemyndigheter å lyve? Er det greit å ha advarsler om at snusbruk fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft, når ny forskning viser at det ikke er noe hold i disse påstandene?

Bukspyttkjertelkreft

Kreftformen utgjør i Norge omkring 2,5-2,8 % av alle nye krefttilfeller, med omkring 550 nye tilfeller i året. Det er en av de de mest dødelige og alvorlige kreftformene vi har og er kun helbredelig hos et mindretall. Jeg mener altså ikke at bagatellisere kreftformen på noen som helst måte, men finner det litt betenkelig av norske myndigheter å drive skremselspropaganda uten hold i virkeligheten.