1 av 10 dødsfall blant voksne knyttet til alkohol

1 av 10 dødsfall kan skyldes alkohol

Et av ti dødsfall, blant voksne, kan knyttes til alkoholbruk. Dette i følge en amerikansk studie gjort nå nylig.

At alkohol kan være farlig vet de fleste, samt det at bruken av dette ofte kan knyttes til dødsfall i trafikken, leverskader og vold, er akseptert av de fleste. Denne nye studien har vist at alkohol kan knyttes til lang flere dødsfall og forhold som fører til dødsfall.

I følge forskningslederen Mandy Stahre kan alkohol også knyttes til psykoser, flere kreftformer, selvmord og drukning. Alt i alt i minimum 54 av årsakene til dødsfall, har alkohol spilt en rolle.

Funnene ble presentert i juninummeret av bladet Preventing Chronic Disease.