5 helsegevinster ved å gå tur i skogen

5 helsegevinster ved å gå tur i skogen

Det er mange gode grunner til å gå tur i skogen. Noen går tur for mosjoneringens skyld, mens andre oppsøker skogen for å finne ro og stillhet.

Men hva sier vitenskapen? Finnes det noe grunnlag for å hevde at skogturer motvirker angst, stress og depresjon, senker blodtrykket eller styrker immunforsvaret?

Ja, det gjør det: Vitenskapen har – til tross for mye fortsatt er uvisst – bevist at skogturer har mange helsegevinster. La oss se nærmere på hvilke helsegevinster en skogtur kan gi.

1. Styrker immunforsvaret

Planter produserer noen luftbårne kjemikalier kalt phytoncider. Disse beskytter plantene mot insekter og sykdommer. For oss mennesker har de også en finurlig effekt: En hvit blodcelle, som kalles naturlig drepercelle eller NK-celle), øker i både omfang og aktivitet.

Denne typen hvit blodcelle dreper svulst- og virusinfiserte celler i kroppene våre, og bidrar dermed til å styrke immunforsvaret. En studie viste at, etter en overnattingstur i skogen som inkluderte bading i et skogsvann, var NK-cellens aktivitet økt i hele 30 dager etterpå. Da forskerne målte ting som angst, depresjon, sinne, forvirring og utmattelse, så de en markant redusering.

2. Senker blodtrykket

Det å tilbringe tid rundt trær, og å se på dem, reduserer stress, senker blodtrykket og bedrer humøret. Mange studier har vist at det å trene i skogen – eller simpelthen bare se på trær – senker blodtrykket, i tillegg til å redusere de stressrelaterte hormonene kortisol og adrenalin.

3. Kan hjelpe mot depresjon

I en studie fra London viste det seg at folk som bodde nær trær hadde bedre mental helse. Selv nærværet av gatetrær hadde en effekt. En studie fant også at områder med flere trær enn normalt, hadde færre pasienter som brukte antidepressiva.

4. Økt kreativitet

Å være i naturen bedrer vår mentale ytelse og kreativitet. En studie fant ut at deltakerne, etter tre dager i skogen, gjorde det 50 prosent bedre på oppgaver som krevde kreativ problemløsning.

5. Skjerper fokuset

Våre liv er travlere enn noensinne. Mange av oss sjonglerer mellom jobb, skole og familieliv. Visste du at det å fokusere på for mange aktiviteter, eller på én aktivitet i lange perioder, kan tappe oss for mental energi? Fenomenet kalles directed attention fatigue (DAF). Å sitte i naturen, og bare forholde seg til trærne og plantene, fuglene og himmelen, gjør at at den kognitive delen av hjernen vår tar en pause, slik at vi kan fokusere bedre og samtidig fornye vår evne til tålmodighet.

 


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853