Dårlig økonomi kan gi dårligere helse

Dårlig økonomi gir dårlig helse

Det har tidligere blitt forsket på sammenhengen mellom helse og økonomi, og forskere har trygt kunne slå fast at det uten tvil er en sammenheng. Med dårlig økonomi får man lettere depresjoner, angst og andre mentale utfordringer, mens også ungdommer i hjem med vanskelig økonomi kan få problemer.

Forskerne virker enige i at dette trolig vil være indirekte påvirkninger, men at det i noen tilfeller kan bli svært alvorlig. På forskning.no skrives det for eksempel om situasjoner der ungdommer har utviklet spiseforstyrrelser og lignende som et resultat av dårlig økonomi hos deres foreldre.

Sikre deg en god økonomisk hverdag

Vi har alle et ulikt bruksmønster, og man kan sånn sett aldri sammenligne økonomi i én familie mot en annen. Men felles for alle familier, er at noen utgiftsposter kan slettes eller reduseres. Dette være vanlig forbruk, bedre planlegging eller i det hele tatt å tenke på sikt. Det vises gang på gang at familier i Norge kaster bort flere titalls kilo med mat hvert eneste år. Regnet om til kroner og ører, har man allerede et godt utgangspunkt til å kutte ut noen røde tall fra budsjettet.

Dette bringer oss videre til det som kan sies å være det viktigste punktet: Budsjett. Med et budsjett vil man få et overblikk som virkelig kan speile roten på problemene. Er man i tillegg flink til å ta vare på kvitteringer når man handler og fyller inn etter hvert, blir det enklere å se hvilke utgiftsposter man skal være ekstra obs på.

Med denne typen budsjett, ser man også hva man forventer av utgifter og inntekter hver måned, og et eventuelt overskudd bør deretter planlegges i sparing til buffer.

En solid buffer sikrer god økonomi og helse

Etter å ha oversikt over budsjettet, og kuttet der du kutte kan, bør du se på mulighetene til å spare. I førsteomgang vil ikke denne sparingen dreie seg om å oppfylle dine drømmer om reiser, biler, boliger, hytter eller lignende, men rett og slett om å bygge en trygghet for deg og din familie. Vi kaller det å spare til en solid buffer.

Denne buffer-kontoen må gjerne stå på en høyrentekonto, og man bør ha faste trekk hit hver måned. Trekkene er så høye som din økonomi tåler. Klarer du 1000 kroner eller mer, er dette naturligvis enormt bra, men i starten kan det være lurt å begynne i det små til du har fullstendig oversikt.

På sikt vil virkningen av en slik buffer være at du ikke trenger å låne penger eller bruke et kredittkort hvis for eksempel oppvaskmaskinen ryker eller barna skal på skoletur.

Du har dermed oppnådd en god økonomisk hverdag, og redusert risikoen for sykdom i familien – i hvert fall fjernet den indirekte potensielle faren for dette i forbindelse med dårlig økonomi.

Denne saken er tilsendt fra supershopper.no


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853