Dataspill: Helseskadelig, eller helsefremmende?

Er dataspill skadelig?

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan dataspilling påvirker helsen vår.

Er det slik at dataspilling utelukkende påvirker helsen negativt, eller finnes det også positive sider ved dataspilling?

Det er ikke lenge siden de første dataspillene kom på markedet. Allerede i begynnelsen var det enkelte som ropte varsko. En gjentakende og populær anklage mot dataspill var (og er) at barn og unge blir mer voldelige av å spille voldelige spill. Men blir man egentlig..

.. mer voldelig av å spille voldelige spill?

Sannheten er at forskningen er utrolig sprikende, og at et helt hav av forskningsresultater peker i ulik retning. Der noen studier viser at voldelige dataspill helt klart fører til økt aggressivitet, viser andre undersøkelser at det ikke finnes noen sammenheng overhodet.

Dessuten er det enkelte som mener at forskningen på voldelige dataspill er hemmet av ideologiske og vitenskapelige dogmer, eller rett og slett dårlig metodikk.

En undersøkelse fra 2010, Barn og digitale medier, viser at 96 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år spiller dataspill, men uten at man har sett noen spesiell økning i aggressivitet og voldsbruk blant norske barn.

Sosial vegring og spillavhengighet

Hva med den stille og tilbaketrukne typen, som synes det er krevende å gå på skolen fordi det er så mange mennesker å måtte forholde seg til? Slike personer, som kanskje lider av sjenanse eller sosial angst, kan ofte finne sin sosiale arena i dataspill. Her finner man likesinnede, og man behersker miljøet/spillverdenen bedre. Dette kan føre til en ond sirkel, hvor den trygge og forutsigbare verdenen er innendørs bak dataskjermen, noe som kan føre til vedvarende isolering.

Sosionom Turid Susegg sier til VG at at ungdom som bruker overdrevent mye tid på dataspill, kan bli svært syke. Tristhet, depresjon, tretthet og adferdsproblemer er noen av farene ved overdreven spilling.

Susegg forklarer videre at enkelte ungdommer som er spillavhengige er like syke som psykotiske barn. At de mister sosiale evner og livsdugelighet, og at de kan utvikle angst og fobier.

Positive helseeffekter ved dataspilling

Det finnes mange studier som viser at dataspill kan ha positive effekter. En studie viste at barn som spiller dataspill er mer kreative når det gjelder tegning eller å skrive historier.

Andre studier viser at at personer som spiller actionspill tar raskere avgjørelser enn andre (uten at de er mindre riktige). I tillegg blir de mer oppmerksomme på det som skjer rundt seg, får bedre reaksjonsevne, og forbedrer evnen til å gjøre flere ting på en gang. Årsaken er at når man blir tvunget til å ta raske avgjørelser – som man ofte må i actionspill – finsliper man hjernen sin.

Tidsbruken avgjør helseeffekten

En britisk studie viser at litt dataspilling hver dag er bra, men om man spiller for mye vil det ha motsatt effekt.

I studien fant de at barn som spilte mindre enn én time daglig var mer fornøyde med livet, var mindre hyperaktive og hadde færre følelsesmessige problemer enn barn som ikke spilte dataspill i det hele tatt. De barna som spilte dataspill mer enn tre timer daglig scoret dårligst.

I tillegg vil jo det å spille dataspill i timevis hver dag gjøre noe med kroppen, som da vil oppleve lange perioder med stillesitting.

Så, det viser seg at dataspilling ikke behøver å gi noen negative helseeffekter, men da er tidsbruken altså helt vesentlig.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853