Depresjoner knyttet til demens

Depresjoner knyttet til demens

Folk som har symptomer på depresjon i godt voksen alder, kan ha økt risiko for demens tiår senere, antyder en ny studie.

Ved hjelp av medisinske journaler fulgte forskere mer enn 13000 mennesker i en stor undersøkelse i California, USA. Man fulgte folk i førti- og femtiårene, frem til de var omtrent åtti år. Sammenliknet med de som aldri hadde noen form for depresjon, hadde de som hadde symptomer på depresjoner hele 20 % større sjanse for å utvikle demens.

De som utviklet en depresjon desto senere i livet, hadde desto større sjanse for å utvikle demens. Hele 70 % økt risiko for å utvikle demens, sammenliknet med folk uten symptomer på depresjoner.

Forskerne fant også ut at tidspunktet for når man hadde symptomer på depresjoner, kunne spille inn på hvilken type demens man ville utvikle. Depresjoner sent i livet økte sjansen for Alzheimer, mens depresjoner i førti- og femtiårene for det meste ble forbundet med en mildere form for demens.

Depresjoner som oppstår blant eldre, kan også være et tidlig symptom på Alzheimer og ikke en enkeltstående depresjon.

Det har lenge vært kjent at det kan være en kobling mellom depresjoner og demens, men denne studien viser dette tydeligere. Denne studien tok imidlertid ikke for seg hvorvidt gener også spiller en rolle.

En annen studie viser dessuten at kaffe kan forebygge demens. Dette nevnte den amerikanske rapporten derimot ingenting om.