Er GMO-mat helseskadelig?

Er GMO-mat helseskadelig?

I løpet av de siste månedene har kampen mot Monsanto, GMO og GMO-mat økt i omfang. Engasjementet er stort på sosiale medier og verden rundt har det blitt arrangert store demonstrasjoner. Selv aktører i massemedia har vist sin skepsis mot GMO.

Kritikken har først og fremst vært rettet mot det amerikanske bioteknologi-konsernet Monsanto, og det med rette. Det finnes velbegrunnende årsaker til all skepsisen som rettes mot konsernet: Patentering av frø og grønnsaker, økt monopolisering av jordbruksbransjen, lobbyisme for å innføre lover som hindrer bønder i sitt virke, listen er lang.

Finnes det GMO-mat i Norge?

Hvis du bor i Norge, er du forholdsvis trygg. Inntil videre. Norge har ført en ganske restriktiv politikk på området, og ingen rene genmodifiserte produkter har blitt godkjent som mat. Imidlertid finnes det matvarer der deler av innholdet er genmodifisert, men overskrider dette 0.9% av det totale innholdet skal varen være merket.

Men er GMO-mat trygt?

Forskerne strides. En del forskningsresultater tilsier at GMO-mat er trygt, men det er gode grunner til å være skeptisk til dette: Ofte er det nemlig de bioteknologiske konsernene selv som står bak finansieringen av forskningsresultater som er positive til GMO.

En del uavhengige forskere har kommet frem til relativt oppsiktsvekkende resultater. Noen forskningsresultater har konkludert med at rotter og mus som blir foret med GMO-mat får organskader. I en russisk studie ble rotter foret med genmodifisert soya. I løpet av tre uker var 55 % av rotteungene døde.

Per Brandtzæg, professor og slimhinneekspert ved Rikshospitalets patologiklinikk, har påpekt at et insektdrepende protein brukt i GMO-planter kan føre til allergier. Brandtzæg har også påpekt at det har vært en oppsiktsvekkende økning i allergier i land hvor bruken av GMO-mat er stor.

Professor og medlem av Bioteknologinemnda Terje Traavik har påpekt at GMO-konsum kan føre til en økning i kroniske sykdommer, som allergier, matintoleranse, stoffskifteendringer og lignende. Traavik mener dessuten at genmat-forskere mobbes og at miljøet får lite økonomisk støtte for å avdekke risiko.

Så, hva skal man tro – om GMO?

Forskere som forsøker å påvise at GMO-mat er trygt, sammenlignet med forskere som forsøker å avdekke risiko, har antagelig langt større forutsettinger for å lykkes. Dette skyldes den vesentlige forskjellen i økonomisk støtte. Bioteknologi-konsernene er interessert i positive forskningsresultater, derfor forsynes deres forskere med tilstrekkelige midler. Uavhengige eller skeptiske forskere, derimot, de må se langt etter samme omfang av forskningsmidler.

Noen hevder at det er best å være på den sikre siden, og at organisk mat uomtvistelig er det tryggeste valget. Hva vet man dessuten om hvilken helsemessing påvirkning GMO-konsum har etter tyve, tretti, førti år?

Uansett, det er gode grunner til å unngå GMO-mat og gjøre det man kan for å hindre at GMO gjør sitt inntog i det norske markedet. Om ikke for helsens skyld, så for bøndenes skyld, for det biologiske mangfoldets skyld, for sikkerhets skyld!

Hva mener du?