Et sunnere samfunn med elbil

Sunnere samfunn med elbil

Et sunnere samfunn med elbiler?

Det er mange idag som etterstreber enn sunn og grønn livsstil. Det gjelder mange på områder av livet, men ofte handler det om kosthold og fysisk aktivitet. Dette gagner først og fremst deg selv, og resultatene er fysisk merkbare.

Men hva med valgene, som kanskje ikke har så direkte påvirkning på ens egen helse der og da, men som bidrar til et sunnere samfunn alt i alt? Som er mer kollektive eller solidariske, og mindre egennyttige?

La oss se nærmere på hvorfor elbil tilhører denne kategorien.

Hva gjør elbilen til et sunnere valg?

Flere storbyer i Norge (og definitivt mange steder i resten av verden), har store problemer knyttet til luftforurensning. Og biltrafikken må ta en stor del av støyten for dette. Utslipp av karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx) og hydrokarboner (HC) er blant de viktigste avgassene som gir grunn til bekymring.

Dette gjelder imidlertid vanlige biler. På hjemmesiden til Norges Automobil-Forbund (NAF), står det at elbiler ikke gir noen utslipp av avgasser som CO, NOx, HC og partikler som er helseskadelige. Elbil gir heller ikke utslipp av klimagasser.

Med andre ord: Et samfunn av utelukkende elbiler ville gitt oss en langt bedre luftkvalitet, og hadde gjort dagene lettere for astmatikere og andre som opplever plager som følge av slik forurensning.

Hvordan velge elbil?

Elbil er et ganske godt eksempel på et sunnere og grønnere valg, som kanskje er mer solidarisk enn det er egennyttig. I det minste – i teorien. For det må nevnes at enkelte elbiler produseres lite miljøvennlig lokalt, og at noen elbiler til og med er verre på utslipp enn vanlige biler.

Det er derfor viktig å lese deg opp på hva som egentlig er et godt kjøp. Har du lest deg opp, og vet hva du skal se etter, er det kjekt med katalogsider, som for eksempel BildelerButikk.co.no, hvor du kan lete mellom mange ulike produsenter og bildeler. Hvis du fortsatt behøver en innføring i hva man skal se etter ved kjøp av elbil, kan artikler som denne anbefales.

Alternativer til bil og sykkel

Hva med sykkel, er ikke det et sunnere alternativ? Ikke nødvendigvis. Det er nemlig 40 ganger høyere risiko for at en syklist blir skadet i trafikken enn en bilist. Dessuten er det stor forskjell på om man sykler i trafikkerte strøk eller i strøk med lite eller ingen biltrafikk.

Det er ingen tvil om at sykling er sunt, men kanskje man bør unngå å sykle i sentrumsnære og trafikkerte områder? Som tidligere nevnt er luftkvaliteten i norske byer tidvis skremmende dårlig. Det å mosjonere under slike forhold, vil derfor kanskje ikke gi den ønskede, helsemessige effekten, når man i samme sleng puster inn avgasser fra biltrafikken.

Noen foretrekker kanskje elsykkel, mobedbil eller lignende, selv om man også får tak i Segway eller heller nye oppfinnelser som for eksempel WalkCar. Om man i tillegg skal ta hensyn til trafikksikkerheten, er kanskje elbil det tryggeste valget – alt i alt?

Hva mener du? Er det noe vi har glemt, eller ikke tatt med i vurderingen? Legg gjerne igjen en kommentar.