Faren med å bruke nettet til selvdiagnostisering

Faren med selvdiagnostisering

Selvdiagnostisering har aldri vært lettere. Internetts enorme lager av kunnskap er tilgjengelig for alle og enhver. Problemet er bare at informasjonen kan være fullstendig feilaktig. Selv det forholdsvis anerkjente nettleksikonet Wikipedida.org skal man være skeptisk til.

I en artikkel om selvdiagnostisering, står det nemlig å lese at 90 % av Wikipedia artikler som representerer de mest kostbare, medisinske tilstandene inneholder feil. I tillegg oppgis det at, blant alle som leter på nettet etter diagnoser, vil 30 % ikke oppsøke lege i etterkant.

Dette forteller oss to ting: 1) Internett og populære nettsteder er ikke ens beste kilde til kunnskap om helse, og 2) Mennesker stoler for mye på sin egen dømmekraft. Hva om du har lungekreft, og selvdiagnostiserer deg med forkjølelse? Hva om du har D-vitaminmangel, men tror selv at det er utmattelse?

Farlig logikk

Mange har en tendens til å lete etter forklaringen på ulike symptomer. Kanskje har man litt hodepine fra tid til annen, og føler seg trett i hverdagen – og bruker internett for å finne en rask og enkel forklaring.

Så dukker en sykdom opp som har alle symptomene en selv har følt på. Og dermed kan en feilaktig selvdiagnostisering være satt i gang. En studie viste nemlig at det er mer sannsynlig å tro at man har en tilstand hvis man ser alle ens symptomer oppført på rad, enn om symptomene står hulter til bulter med andre symptomer som ikke passer.

Men: Bare fordi man deler symptomer med en sykdom, betyr ikke det at man er syk. Sannsynligvis er symptomene rimelig uskyldige.

Ikke vær din egen lege

Helse – alt fra ernæring og kosttilskudd, til vitaminmangel og sykdom – er et enormt og komplekst tema, som hele tiden utvikler seg i takt med vitenskapens fremskritt. I morgen kan muligens dagens råd vise seg å være feil.

Av den grunn bør man unngå å drive med selvdiagnostisering. Konsekvensene kan være fatale. Er man usikker på noe angående sin egen helse, bør legen overveiende ofte være kilden til opplysning.