Fleinsopp gir utvidet bevissthet

Fleinsopp gir utvidet bevissthet

Fleinsopp er ikke som annen sopp: En britisk studie viser at fleinsopp gir en slags drømmeaktig rus. Samtidig viser studien at under påvirkning av fleinsopp er hjernens egosentriske del svekket. Studien sier også at fleinsopp faktisk gir en form for utvidet bevissthet, ettersom hjernen har lettere for å gjøre flere koblinger enn i nykter tilstand. 

Studien viste også at mens aktiviteten i den egosentriske delen av hjernen ble dempet, ble den delen som styrer følelser forsterket. En pågående studie av LSD viser mye av det samme.

Og det er nettopp dette som er grunnen til at psykedeliske stoffer kan ha en stor verdi innenfor psykoterapien. Det understrekes imidlertid at studien er forholdsvis ny, og at gyldigheten må testes flere ganger. I tillegg til at studien viser at psykedeliske stoffer kan ha en psykoterapeutisk verdi, antydes det at slike stoffer kan gi økt kreativitet.