Forbud mot å røyke i bil?

Forbud mot å røyke tobakk i bil?

Men det er bare et av mange forslag Legeforeningen mener må til for å beskytte barns rett til å puste i røykfri luft. For de kommer også med flere andre forslag.

Blant annet at de vil ha 20-års aldersgrense på kjøp av tobakk, totalforbud mot røyk og snus på skoler, snusskapene må skjules bedre…

Men det som blir slått stort opp av media er nettopp akkurat forslaget om forbudet mot å røyke i bil.

Hvis det ble presisert at dette gjaldt kun om det var barn til stede – så ville nok ingen reagert på forslaget i det hele tatt. De aller fleste av oss forstår at passiv røyking ikke er spesielt bra og ikke noe man bør utsette uskyldige barn for.

Faktisk kunne man nok hatt omtrent de strafferammene man ønsket også, ingen ville reagert på at barnemishandling ble straffet hardt. Å utsette barn for passiv røyking er vel som barnemishandling å regne – eller i det minste grov omsorgssvikt.

Om det ble et generelt forbud mot å røyke i bil, selv ens egen bil og selv om en ikke har barn i bilen, så er det noe vanskeligere å rettferdiggjøre.

Dersom det lå andre grunner bak dette forbudet, som f.eks trafikksikkerhet, så ville nok denne pillen vært lettere å svelge for folk flest.

Man skal passe seg for å dra det for langt. Da går folk gjerne i forsvarsposisjoner og noen begynner sikkert å røyke bare på trass. Man skal vokte seg litt for å behandle befolkningen som en flokk sauer uten anledning til å trekke egne beslutninger og velge selv.

Dessuten er det litt merkelig at myndigheter og foreninger som dette, absolutt er ute etter tobakk? Man kan forstå at man er ute etter passiv røyking, men hvorfor er de så kritiske til snus og annen tobakk også?

Fordi det ikke er sunt? Javisst. Tobakk er nok ikke sunt, de vet de fleste og det blir færre og færre som røyker. Men hva med alkohol, junkfood, sukker… Hvorfor ikke plassere godterier i egne «godteri-skap» på linje med snus?

Denne krigen mot tobakk, snus og røyk, blir litt ensidig og forslag som dette blir nesten litt useriøse og kan virke mot sin hensikt. Vi ønsker rett og slett ikke å leve i et diktatur, vi ønsker ikke å være en gjennomsnittlig sau i en saueflokk.