Frykter resistent bakterie fra kyllingkjøtt

Resistente bakterier fra kylling

Resistente bakterier er en av menneskehetens store utfordringer i disse tider. Antibiotika gav oss lengre og tryggere liv, men hva gjør vi om antibiotika ikke lenger er nok? Nå viser en dansk studie at en ny type resistent bakterie kan smitte fra kyllingkjøtt, skriver Forskning.no.

Antagelig har syv personer så langt blitt smittet i Danmark. Denne studien er oppsiktsvekkende fordi den for første gang viser at multiresistente bakterier fra husdyr – LA-MRSA – kan smitte via mat fra butikken.

Disse bakteriene kan være vanskelige å behandle, og kan gi alvorlige infeksjoner som kan ha dødelig utfall. Spesielt utsatte grupper – som for eksempel eldre – bør være varsomme.

I Danmark er MRSA ganske vanlig på svin, og smitte hos mennesker kommer gjerne fra husdyrene – spesielt svin. I Norge har vi et omfattende overvåknings- og tiltaksprogram, som har gjort bakterien så godt som utryddet i våre grisehus.

FHI mener det er grunn til bekymring.

ED7D6EB3-9AD5-4F5F-B7D2CC1FD13CA4CA-5C21DFD6-28AC-4DD7-AF891325BD140BCE


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853