Hva betyr tarmbakterier for autisme?

En mus

Mus som fikk tarmflora fra mennesker med autisme fikk selv symptomer på autisme. 

I løpet av de siste årene har man begynt å innse hvor viktig tarmfloraen er for resten av helsen vår, også den mentale. Dette er imidlertid et ganske nytt felt og det er mye forskning som pågår – og gjenstår. Et forsøk med mus antyder nå at tarmfloraen faktisk kan ha betydning for autisme.

Forsøket foregikk slik at én gruppe med mus fikk transplantert tarmflora fra mennesker med autisme, og en annen gruppe fik tarmflora fra friske personer.

I tillegg lot forskerne også de to gruppene med mus få unger. Tanken var at disse ungene kunne bli påvirket av disse bakteriene allerede fra fosterstadiet av. Resultatet? Ungene fra den første gruppen utviklet selv symptomer som lignet autisme. Den samme skjedde ikke med barna fra den andre gruppen.

Dyrene som ble eksponert for tarmflora fra autister viste mer repeterende adferd og var mindre sosiale, noe som er typisk for mennesker med autisme. For øvrig er også fordøyelsesproblemer veldig vanlig hos mennesker som har autisme.

Forskerne understreket at disse forsøkene ble utført på mus, og at man derfor ikke kan trekke noen konklusjoner ennå. Men – at tarmen er viktig for helsen, det viser seg stadig, på ulike måter. Dette er et spennende og nytt felt som sannsynligvis kommer til å avdekke nye sannheter i årene som kommer.