Hva er årsaken til at så mange har allergi?

allergi

Så mange som 1 av 3 kan være rammet av en eller annen form for allergi. Dette er et nytt fenomen. For bare femti år siden var det allergi en sjeldenhet. Idag har vi 1 million pollenallergikere i Norge, som er den største gruppen allergikere i Norge. Det finnes imidlertid en lang rekke andre typer allergikere. Man regner med at omtrent 10 – 20 % av oss har en alvorlig form for allergi.

Man må bare spørre seg selv: Er ikke dette svært alvorlig? Vil tendensen fortsette? Hvilke tiltak vil iverksettes for å redusere denne trenden? Hvorvidt helsemyndighetene vil føre noen dramatiske tiltak vites ikke ennå. Men alt tyder på at tendensen vil fortsette.

Hva skyldes økningen i allergier?

I følge NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) kan endrede livsstilsforhold være en del av årsaken: Kostholdsendringer, usunt inneklima, utendørs forurensning, samt mindre mikrobiell stimulering og endring i bakteriefloraen. Hverdagskjemikalier kan også være en årsak, som Bo Gleditsch – kommunikasjonssjef i astma- og allergiforbundet – sier til Aftenposten.

Og det er jo sant at vi omgir oss med mye kjemikalier om dagen, og det er sant at luften er forurenset i større grad enn tidligere. Spørsmålet er bare: Hvor langt skal dette gå før myndighetene vil innføre noen tiltak for å bremse tendensen? Audun Lysbakken kom nylig med et – i denne sammenhengen – svært passende lovforslag: Han vil forby giftstoffer i forbrukervarer.

Skal vi virkelig tillate oss selv å leve i et samfunn som gjør oss syke – enten av luften vi puster inn, eller av produkter vi bruker hver dag? Om vi skal bremse denne tendensen må noe gjøres, og Lysbakkens lovforslag er et av de beste alternativene vi har sett så langt (om ikke det eneste) som kan påvirke allergiutbredelsen.