Hva er minst farlig, snus eller røyk?

Hva er minst skadelig, snus eller røyk?

Tobakksprodukter har vært brukt i uminnelige tider. De siste tiårene har røykingen gått drastisk ned blant ungdom, mens snusbruken har gått opp. De siste årene har imidlertid også snusbruken gått noe ned, ved at både gutter og jenter snuser mindre enn for 5 år siden.

I år 2000 røyket omtrent 25 prosent av alle 15-åringer. Idag ligger tallet nærmere 5 prosent.

De fleste av oss regner vel sigaretter som mer skadelig enn snus, men er det hele sannheten? Det er vel ikke slik at snus er ufarlig?

Hva er farligst: Røyk eller snus

Overlege ved Kreftregisteret, Karl Erik Lund, sier til Aftenposten: «Vitenskapen viser at røyk og snus nesten ikke lar seg sammenligne når det gjelder skadepotensial. Røyken er dynamitt, snusen er kinaputter.» Lund er klar på tobakk er langt mer helseskadelig: «De går fra et livsfarlig produkt som tar livet av halvparten av brukerne, til et produkt som vil innebære en risikoreduksjon på minst 90 prosent.»

Overlege ved Kreftregisteret, Tom K. Grimsrud, maner imidlertid til mindre bastante konklusjoner: «Noen av farene ved snus er til forveksling lik skadene ved røyking. Å lage et samlet tall vil være feil hvis man ser på noen av skadevirkningene, så man skal være forsiktig med å overforenkle det.»

Helsedirektoratet skriver på sine sider at: Sigaretter tar livet av halvparten av dem som røyker gjennom livet. Halvparten av disse igjen dør i sin mest produktive alder: mellom 35–69 års alder. De skriver også at røykere i gjennomsnitt taper 11 leveår.

Røyking er kjent for å være helseskadelig. Hjerte- og karsykdom, kols og lungekreft er blant de alvorlige sykdommene man kan pådra seg. Risikoen for kreft øker også i mange av kroppens organer og områder.

WHO regner snusen vi har i Norge som kreftfremkallende. Risikoen er økt for kreft i bukspyttkjertel, spiserør og munnhule. Forskning indikerer også at snus kan gi større risiko for enkelte andre kreftsykdommer og redusere overlevelse ved kreftsykdom.
FHI skriver på sine sider at både røyking og snusbruk øker risikoen for død etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Det er slik at man faktisk heller ikke vet så mye om langtidsvirkninger ved snusbruk ennå, ettersom tilgangen til data er begrenset i forhold til røyking.

Man kan vel kanskje enes om at røyking er skikkelig helseskadelig, og at snus er helseskadelig, men et betydelig tryggere alternativ.