Kan drømmesymboler gi selvinnsikt?

Drømmesymboler

Drømmesymboler blir brukt til å tolke drømmer. Ting man ser eller noe man opplever i en drøm kan være knyttet til et symbol, som kan brukes til å tolke drømmen, altså hva drømmens hensikt eller budskap er.

Wikipedia oppgir at innenfor psykologien er det generelt ansett at drømmesymbolikk ikke kan anvendes på et vitenskapelig grunnlag.

Andre har imidlertid opplevd at bruk av drømmesymbolikk kan være et effektivt middel for å tolke drømmer, noe en del eksperter også er troende til.

Har drømmer et budskap?

Forskning har ennå til gode å bevise at drømmer bærer budskap. En del eksperter tror likevel at drømmer er meningsfulle, og at de kan si mye om oss selv.

Forskeren G. William Domhoff skrev en gang:

[su_quote]Vi har vist at 75 til 100 drømmer fra en person gi oss et veldig godt psykologisk portrett av den enkelte. Gi oss 1000 drømmer i løpet av et par tiår, og vi kan gi deg en profil av personens sinn som er nesten like individualisert og nøyaktig som hennes eller hans fingeravtrykk.[/su_quote]

Så, ettersom vitenskapen over enhver tvil ikke har bevist nytteverdien til drømmesymboler, får det bli opp til den enkelte å avgjøre hvorvidt dette har noe for seg eller ei.

Eksempler på drømmesymboler

For å forstå hvordan drømmesymboler blir brukt, kan det være nyttig å se nærmere på noen utvalgte eksempler. Drømmesymbolene nedenfor er relativt vanlige å drømme om.

Å falle: Dette har nok mange drømt om. Å falle kan relateres til angst for å gi slipp noe noe, miste kontroll, eller å feile etter en suksess. Det kan også være knyttet til problemer på jobben, med et forhold eller noe annet lignende.

Hår: Hår er gjerne forbundet med seksualitet. Overflod av hår handler ofte om en følelse av virilitet. Å miste eller klippe av håret derimot kan bety tap av kjønnsdriften. En mer direkte betydning kan være frykten for å bli skallet eller uattraktiv.

Nakenhet: Å være naken i en drøm, i alle fall hvis det er ufrivillig, er gjerne knyttet til angst og sårbarhet. Ian Wallace, en drømmepsykolog, viser til funn som antyder at drømmer som dette er vanlige hos folk som har akseptert en forfremmelse, fått en ny jobb eller som av en eller annen grunn blir mer synlig i offentligheten.

Husk at drømmesymboler ofte er generelle pekepinner, og at de ikke alltid bør tolkes bokstavelig. Et gitt drømmesymbol kan ha forskjellige budskap, avhengig av hvordan følelsene dine var relatert til symbolet, for eksempel.

Ettersom drømmeverden ofte kan være surrealistisk vil man ofte ha nytte av å reflektere over drømmen, altså utover den bokstavelige tolkningen av drømmesymbolene.

Nedenfor er et videoklipp med noen flere eksempler.

Men: Hvorfor bruke tid på drømmer? er det kanskje mange som tenker. Det er det et noen gode grunner til.

1. Du kan bruke drømmer til å lære mer om deg selv. Altså kan man oppnå selvinnsikt, som igjen fører til selvutvikling. Mange vil nok bli overrasket over hvor nyttige drømmesymboler kan være, og hvor mye de kan fortelle om deg selv (som du selv kanskje ikke var klar over engang).

2. Man kan også lære seg bevisste drømmer for å oppnå spesifikke mål, som for eksempel å bli kvitt mareritt.

3. Drømmer kan være bedre enn enn noen film, noen bok, eller noe annen form for kunst – kan. Underholdningsverdien kan rett og slett være grunn nok til å lære seg drømmer.

Det er fullt mulig å øve seg på drømmer, slik at du opplever dem klarere og husker mer fra dem. Se linken til bevisste drømmer for å lære mer.

Det finnes flere kataloger over drømmesymboler på nett, og til smartelefoner finnes det også flere apper, som for eksempel Dream Moods.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853