Kan miljødekk være bedre for klimaet?

Dette er en sponset artikkel.

Vi lever i en tid der det haster å finne miljøvennlige løsninger. Selv her i lille Norge kommer vi ikke unna: Luftkvaliteten i flere norske byer kan være dårligere enn det som er tillatt i forurensingsforskriften, og dårligere enn det helsemyndighetene anbefaler. Bare i Norge alene dør 1500 personer for tidlig av svevestøv hvert år. Derfor handler det om å ta grep der det er mulig.

Denne gangen skal vi se nærmere på det som kalles miljødekk. Dette er bildekk som er ment å senke utslippene av karbondioksid. Utslipp av karbondioksid utgjør 80 prosent av klimagassutslippene i Norge. Som man vet er utslipp av karbondioksid en av de store utfordringene når det kommer til menneskeskapte klimaendringer.

Miljødekk er konstruert slik at de har et lettere grep om veien, noe som gir mindre motstand, og dermed gjør at utslippene reduseres. Enkelte hevder at miljødekk vil gjøre at enkeltbilister kan spare bensinforbruk som tilsvarerer 65-75 øre per liter. Man må også huske at miljødekk er en forholdsvis ny teknologi, og at bedre og mer effektive løsninger vil komme på banen etterhvert. Det bør altså være klart at – for klimaets del – er miljødekk å foretrekke.

Er du interessert å se nærmere på miljødekk? Katalogsider som dekkonline.com har et godt utvalg. Falken Eurowinter er et eksempel på et solid miljødekk, som altså kan vise seg å bli utslagsgivende i jakten på den globale utslippsreduksjonen.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853