Kjemikalier vil gjøre fremtidens barn dummere

Barn i fremtiden blir dummere på grunn av kjemikalier

Menneskeheten: Vi har ødelagt økosystemer, halvert antall ville dyr de siste 40 årene, forgiftet elver og hugget ned uerstattelige skogområder. Noen av oss dør av sult, andre av fedme. Som helhet har vi en fremferd som er i ferd med å ødelegge planeten.

Siste nytt er at fremtidens barn vil bli dummere. Dette skyldes at vi tillater utslipp av kjemikalier som – blant annet – fører til hjerneskader på fostre og småbarn. Det er forskning.no som skriver om dette.

Barn er spesielt utsatt for kjemikalier og giftstoffer, fordi de får i seg langt mer av de skadelige stoffene gjennom luft, mat, vann og hud.

Philippe Grandjean, professor i miljømedisin, sier blant annet dette ifølge forskning.no: «Vi snakker millioner av barn som har mindre hjerner enn de kunne ha hatt.»

Man kan undre seg: Hvor langt skal dette gå før noe gjøres? Som vi har nevnt tidligere er kjemikalier og giftstoffer et stort problem. Det er ganske oppsiktsvekkende at man i tillater giftstoffer i forbrukervarer i utgangspunktet. MDG ønsker å forby slike stoffer i forbrukervarer, og vi håper naturligvis at de får med seg Stortinget på dette.

Det er på høy tid at noen tar et grep. Vi har jo tross alt ikke noe annet enn denne vesle planeten.