Mareritt kan være verdifulle

Mareritt kan være verdifulle

Ja, du leste riktig: Mareritt kan være verdifulle. Som et speilbilde av virkeligheten, kan de fortelle mye om oss selv.

Når man oppdager årsakene til marerittet, og hvordan disse er knyttet til virkeligheten, kan nemlig årsakene/problemene bearbeides.

Mareritt blir som regel ansett som skremmende og forvirrende; og derfor noe man helst vil unngå. Sannheten er at mareritt regnes, blant annet av psykologer, som svært betydningsfulle. Mareritt rommer dypsindig symbolikk som forsøker å påpeke noe essensielt ved ens psykologiske helse.

Ofte kan det være ting man ikke så lett tenker over. Det kan et traumatisk minne, dårlige omstendigheter i ens dagligliv, krevende relasjoner til medmennesker, langvarig stress, eller andre ting.

Tolkning av et mareritt

Historien (og drømmen) som er gjengitt nedenfor er hentet fra virkeligheten:

«En ung kvinne bodde sammen med en kontrollerende ektemann. Hun måtte som regel opplyse ham om tidspunkt og sted hver gang hun skulle besøke venner og familie.

I disse årene ble hun plaget av et mareritt som stadig gjentok seg. Symbolikken i dette marerittet kan sees i direkte sammenheng med hennes hverdag:

Hun befinner seg i et gammelt hus. Hun får en dårlig følelse av å være der og får derfor lyst å finne veien ut derfra snarest.

Hun åpner en dør og går inn i et rom. Da hun snur seg er døren vekk, det er kun en vegg der. Hun fortsetter opp en trapp, men da hun snur seg på toppen av trappen er det kun en vegg bak henne. Og slik fortsetter det.

Plutselig begynner hun å høre tunge skritt bak seg. Hun blir redd og begynner å løpe. Opp trapper, gjennom korridorer, inn dører, huset har tilsynelatende ingen utgang. Skrittene forfølger henne hele tiden, raskere og raskere. Til slutt havner hun i et blindhjørne og en hånd tar tak i henne.»

Den klaustrofobiske stemningen i huset var en tydelig indikasjon på mangel av bevegelsesfrihet. Hun følte seg rett og slett innesperret og overvåket. Skrittene som forfulgte henne var et speilbilde på hennes kontrollerende ektemann, som alltid ville vite hvor hun var og hva hun foretok seg. Til tross for at akkurat dette marerittet kanskje var spesielt lett å tolke, kan man alltid finne et budskap i marerittene.

Hvordan forstå budskapet i et mareritt?

Man kan begynne med å spørre seg selv: Hvorfor hadde jeg akkurat denne drømmen?

Skriv ned marerittet og få med alle viktige detaljer. Når det gjort kan man begynne å lete etter sammenhenger, eller koblinger, som forbinder drømmen med virkeligheten.

Noen ganger kan ting være åpenlyse, andre ganger kan symbolikken være vanskeligere å forstå.

 

Still deg selv spørsmål om hva marerittet egentlig prøver å fortelle deg. Hvordan føles drømmen? Nøyaktig hva er det som er skremmende? Er det et vesen? Er det mannlig eller kvinnelig, menneske eller dyr? Er et kanskje et sted? Hvordan ser omgivelsene ut? Er du alene, eller er du sammen med noen? Hvilke følelser preget deg; stress, sinne, frykt, ensomhet, sjalusi, hat?

Hvordan reagerer du på de ulike hovedmomentene i marerittet? Kan du kjenne igjen noen adferd- eller følelsemønstre som preger deg i hverdagen?

Gransk deg selv nøye og inngående på denne måten og snart vil du forhåpentligvis oppdage drømmens betydning!

 

Her finner du mer informasjon om mareritt:Wikipedia, Nightmare.