Mattilsynet svikter forbrukerne til fordel for næringslivet

Gifstoffer i mat

Mattilsynet skal blant annet sikre oss forbrukere trygg mat og drikke. Ting kan imidlertid tyde på at næringslivet – og Mattilsynet – opererer i gråsoner. Stadig flere giftstoffer blir tillatt, og grenseverdiene økes stadig. Villedende merking av produkter lurer forbrukere, og fordelene ved økologisk mat ties det om. Kan det tenkes at Mattilsynet faktisk bukker under etter press fra næringslivet?

Villedende merking av produkter: Den siste tiden har blant annet Dinside og Dagbladet skrevet om hvordan matbransjen merker produkter med ingredienser som knapt finnes i produktene. Det kan være yoghurtis uten yoghurt, pistasjis uten pistasjnøtter, eller lammeprodukter med en stor andel svinekjøtt.

Paragraf 5 i Merkeforskriften, som bestemmer hva matbransjen får lov å skrive på produktene sine, sier: «Merkingen skal ikke villede kjøper med hensyn til næringsmidlets egenskaper, særlig med hensyn til dets (…) sammensetning (…)».

Til Dinside.no svarer mattilsynet at alt dette er lov, men begrunnelsene er vage og står ikke i stil med den nevnte paragrafen. Ifølge Dinside svarte mattilsynet at det var lov å lyve om vaniljeis uten vanilje fordi matbransjen alltid har gjort det.

Gir Mattilsynet etter for press fra næringslivet?

Forfatteren Niels Christian Geelmuyden har skrevet noen svært opplysende og til dels oppsiktsvekkende saker om Mattilsynet. I løpet av de siste årene har Mattilsynet blant annet økt grenseverdiene for giftrester i importert mat flere ganger, og i tillegg tillatt nye giftstoffer. Det sjokkerende er at flere av disse stoffene ikke er lov å bruke i norsk matproduksjon.

Importert mat er altså en annen sak, selv om det likevel berører norske forbrukere. Det blir anslått at 10 000 krefttilfeller i Frankrike skyldes sprøytemidler brukt i landbruket, uten at dette ser ut til å sette en stopper for politikken Mattilsynet fører. Fremtiden.no skriver at Mattilsynet ønsker å øke grenseverdiene for glyfosat 100 ganger etter press fra kjemikonsernet Monsanto.

Oppdrettslaks fullt av giftstoffer

Norsk oppdrettslaks tillates å inneholde femten ganger så mye PCB og dioksin som kylling. Geelmuyden skriver i en kronikk på Db.no: «Det Mattilsynet ikke forteller er at oppdrettslaks uten denne framforhandlede norske særtillatelsen ville blitt forbudt som menneskeføde i hele Europa allerede ved årtusenskiftet.» Nordmenn er spesielt utsatt for dette, ettersom vi spiser mer oppdrettslaks enn andre land.

Mattilsynet overser fordelene ved økologisk mat

Geelmuyden skriver også om at Mattilsynet overser de åpenbare fordelene ved inntak av økologiske produkter fremfor konvensjonelt dyrkede produkter. Blant annet at nesten alt konvensjonelt dyrket korn i Norge inneholder muggsoppgift, som kan gi magesmerter, betennelser, organsvikt, redusert immunforsvar og kreft. Økologisk mat inneholder betraktelig mindre mengder muggsoppgift, uten at Mattilsynet opplyser om dette.

Mattilsynet, som altså er et statlig forvaltningsorgan, har som et hovedformål å sikre oss forbrukere trygg mat og drikke. Da er det skremmende å se at Mattilsynet ettergir press fra næringslivet, på bekostning av helsen til oss forbrukere.