Mikroplast funnet i mennesker

Plastikk og søppel

For første gang i historien har forskere funnet mikroplast i mennesker. Det skumle med dette er jo at man ikke vet hva slags konsekvenser dette vil ha for oss. I verste fall kan dette være begynnelsen på noe virkelig alvorlig. I tillegg føyer dette seg inn i den lange rekken av problemer vi står ovenfor fra før av, som for eksempel klimaendringer og fosformangel.

Forskerne studerte avføringsprøver fra en gruppe mennesker fra land med så ulik beliggenhet som Japan og Finland, i tillegg til en del andre land.

I disse prøvene avdekket forskerne små partikler av plastikk, altså mikroplast, som besto av stoffene polypropylen og polyetylentereftalat, i tillegg til syv andre plasttyper.

Vi kan få i oss denne mikroplasten fra ulike kilder. Noe kan komme fra maten vi spiser, og noe kan komme fra luften vi puster inn. NRK skriver også at visse typer sjømat, som for eksempel tunfisk og reker – og drikkevann, kan inneholde mikroplast.

Hva vil fremtiden vise?

En rapport fra 2016, som omhandler nettopp mikroplast i drikkevann, sier at mesteparten av mikroplasten ikke absorberes av kroppen, men skilles ut i avføringen. For min del er jeg usikker på hvorvidt dette bør oppfattes som betryggende eller ei. «Mesteparten» er jo ikke alt, hva med resten?

Plastikk i naturen slites ned, forsvinner ut i næringskjedene, og kommer til slutt tilbake til oss, det vet vi nå. Men konsekvensene vet man lite om. Kanskje dette kan bli langt mer alvorlig enn vi tenker oss. Hva om mikroplast viser seg å bli vår undergang?

Dette er altså allerede et globalt problem, og det bør ikke være nødvendig å vente på konsekvensene før man begynner å klekke ut ulike løsninger. Den sikre siden er som regel den beste.

Mikroplast føyer seg inn i en rekke av problemer. Tidligere har vi blant annet skrevet flere saker giftstoffer. Blant annet har forskere uttalt at fremtidens barn vil bli dummere på grunn av slike stoffer.