Når forskningen spriker

Forvirret mann

Hender det at noe du trodde var sant likevel viser seg å ikke stemme? Sånn er vitenskapen, den avkrefter gamle overbevisninger, selv sine egne.

Hørt om probiotika? Dette er levende organismer, gjerne melkesyrebakterier, som hevdes å bidra til en forbedring av bakteriefloraen i tarmen. For mange av oss har dette vært en slags allmennkunnskap, og vi har drukket melkeprodukter som for eksempel Biola med god samvittighet. Det er jo så godt for magen.

Men, nå tyder forskning på at dette bildet ikke nødvendigvis er riktig.

Ifølge Forskning.no finnes det faktisk ingen bevis for at probiotika har en gunstig påvirkning på mennesker med normal helse.

Dette med at forskning tilbakeviser gamle overbevisninger er ikke noe nytt, det har jo hendt utallige ganger. For å være ærlig trodde jeg faktisk at dette med probiotika var godt dokumentert, men likevel viser det seg at det ikke engang finnes bevis som underbygger påstanden om at probiotika er bra for ellers friske mennesker.

Vær kritisk

Så: Når det gjelder kunnskap generelt bør man kanskje ikke stole blindt på påstander eller overbevisninger som verserer i samfunnet, selv ikke de påstandene som ser ut til å være allment aksepterte. For, ikke bare kan det hende at selve påstanden er totalt feil og ikke engang er basert på vitenskap, men det kan også tenkes at forskerne selv tar feil i sine antakelser.

Forskning korrekterer jo gjerne seg selv, det er slik utvikling foregår. Og da gjelder det å huske på at dagens lære ikke nødvendigvis er riktig i morgen. Visse kunnskaper derimot, er nok temmelig godt dokumentert. For eksempel at grønnsaker er bra for de fleste mennesker.

Til syvende og sist er det bare en selv som kan skille mellom kunnskap som er grundig dokumentert og kunnskap som bygger på antakelser. For som vi har sett i dette tilfellet kan en påstand versere i allmennheten, selv uten at den nødvendigvis er riktig.