Om Helsesesenteret

Jo Andre på skogtur
Et bilde av redaktøren.

Hei, velkommen til Helsesenteret!

Hensikten med denne nettsiden er bidra til nyheter, forskning, tips og meningsytringer om helse. Helse, som er et enormt tema, angår oss alle – hver dag, året rundt.

Det er utrolig hvor mye som påvirker helsen vår. Miljøet rundt oss, genetikk, oppdragelse, sosialt samvær, daglige vaner og rutiner, fysisk aktivitet, kosthold, klærne vi går i, og mye mer.

Mange, hvis ikke de fleste, av de tingene som påvirker oss, kan også forandre seg. De er relative og dynamiske størrelser. Forurensning kan øke eller minske. Bli farligere eller mindre farlig. Helseskadelige bakterier kan bli mer eller mindre utbredt. Bakterier kan bli resistente eller ufarliggjøres.

I tillegg er også forskning og vitenskap i konstant forandring. Ny forskning bekrefter en ny eller gammel teori, eller oppløser eller fornyer veletablerte teorier. En forskningsrapport sier ja, en annen sier nei.

Helse er altså et endeløst tema, og denne nettsiden skal forsøke å dekke noe av den kunnskapen som finnes. Det vil derfor være en stor variasjon i type innhold.

Om redaktøren

Jeg heter Jo Andre Johansen, og er webredaktør på denne nettsiden. Jeg har ingen bakgrunn som helsearbeider, verken praktisk eller teoretisk, noe som gjør at man kan stille spørsmål ved troverdigheten til innholdet.

Av den grunn er jeg nøye med å oppgi kilder og referanser, merke artikler som inneholder udokumenterte tips og råd eller subjektive påstander og meninger, eller annet som måtte befinne seg utenfor vitenskapelig konsensus.

Jeg vet ikke om økonostalgiker er et ord, men: Det som idag skjer med jorden og naturen vår er tragisk, og jeg «savner» tidene som var da naturen stort sett var uberørt fra menneskelig påvirkning.

Rovdrift på – og tukling med – naturen kan i mange tilfeller relateres til helse. Jeg er skeptisk til ting som oppdrettslaks, genmodifisert mat, forurensning, sprøytemidler og giftstoffer, noe som ofte kommer til uttrykk i ulike artikler. På en annen side er jeg positiv til kortreist og økologisk mat, samt selvhjelp der det er mulig,

Mine meninger avgjør imidlertid ikke hva som blir publisert. Alle tanker, meninger og ideer er hjertelig velkomne.

Jeg skriver ikke alle artiklene selv, men de (fleste) jeg har skrevet finner man her. Ellers får jeg tilsendt en god del artikler av venner og bekjente som er interessert i samme eller tilsvarende temaer som jeg.

Du kan besøke Smallfish.no for å se flere sider jeg driver. I 2018 startet jeg Telemark Web AS sammen med to andre, hvor jeg fungerer som tekstforfatter og innholdsansvarlig. Mitt enkeltpersonsforetak vil derfor nedlegges, og eventuelle annonsører blir heretter fakturert fra Telemark Web.

Jeg tar også imot gjestebloggere, mer info om det finner du her.

Send gjerne en epost til joandre@telemarkweb.no dersom det er noe du lurer på.

Med vennlig hilsen

Jo Andre Johansen