Om Helsesesenteret

Jo Andre på skogtur
Et bilde av redaktøren.

Hensikten med denne nettsiden er å bidra til nyheter, forskning, tips og meningsytringer om helse. Helse, som er et enormt tema, angår oss alle – hver dag, året rundt.

Det er utrolig hvor mye som påvirker både den fysiske og mentale helsen vår. Miljøene rundt oss, genetikk, oppdragelse, sosialt samvær, daglige vaner og rutiner, fysisk aktivitet, kosthold, klærne vi går i, og mye mer.

Mange av de tingene som påvirker oss kan også forandre seg. De er relative og dynamiske størrelser. Forurensning kan øke eller minske. Bli farligere eller mindre farlig. Helseskadelige bakterier kan bli mer eller mindre utbredt. Bakterier kan bli resistente eller ufarliggjøres.

I tillegg er også forskning og vitenskap i konstant forandring. Ny forskning bekrefter en ny eller gammel teori, eller oppløser eller fornyer veletablerte teorier. En forskningsrapport sier ja, en annen sier nei.

Helse er altså et endeløst tema, og denne nettsiden skal forsøke å dekke noe av den kunnskapen som finnes. Det vil derfor være en stor variasjon i type innhold.

Om redaktøren

Jeg heter Jo Andre Johansen, og er webredaktør og skribent på denne nettsiden. Helsesenteret.com ble først opprettet på bakgrunn av min personlige interesse for helse generelt, samt trangen til å dele relevant og nyttig kunnskap med andre.

Det er spennende at helserelatert forskning og vitenskap kan anvendes praktisk for å forbedre ens egen livskvalitet. Vi vet for eksempel at grønnsaker med sikkerhet er sunt, og at mange anvender denne kunnskapen i hverdagen sin. Litt mer ukjent er det nok at visse rengjøringssprayer kan føre til sykdom, og at vindusutsikt til trær kan forebygge visse psykiske lidelser.

Med kunnskap om helse kan man altså forebygge en rekke fysiske og mentale lidelser og sykdommer – helt på egenhånd. En praktisk implementering av kunnskapen kan i visse tilfeller handle om viljestyrke, og denne kan trenes opp som andre muskler.

Jeg tror at veien til lykke er god fysisk og mental helse, det hjelper iallfall noe voldsomt. Samtidig er det jo slik at alle monner drar, selv de aller minste helsefremmende tiltakene eller tingene vi gjør.

Glad i naturen (og trist på dens vegne)

Jeg vet ikke om økonostalgiker er et ord, men: Det som i dag skjer med jorden og naturen vår er en tragedie uten like, og jeg kjenner et slags «savn» etter fordums tider – da naturen stort sett var uberørt fra menneskelig påvirkning.

Tukling og rovdrift på naturen kan i mange tilfeller relateres til helse. Jeg er skeptisk til ting som oppdrettslaks, genmodifisert mat, forurensning, sprøytemidler og giftstoffer, noe som ofte kommer til uttrykk i ulike artikler. Disse vil for øvrig være merket med mitt personlige navn. På en annen side er jeg positiv til kortreist og økologisk mat, fornybare energikilder, samt selvhjelp der det er mulig. Uten at jeg er fanatisk av den grunn.

Med mål om objektivitet og sannferdighet

På tross av mine personlige meninger ønsker jeg at Helsesenterets artikler skal være faktabaserte og objektive i størst mulig grad. Det vil for eksempel si at om en studie taler imot økologisk mat vil denne også være like interessant og relevant. Artikler som er av den subjektive sorten vil være merket med personlig navn, der øvrige artikler merkes med Helsesenteret som forfatter.

Å være kritisk til informasjon – dét er sunn holdning. Jeg forsøker etter beste evne å oppgi kilder og referanser, merke artikler som inneholder udokumenterte tips og råd eller subjektive påstander og meninger, eller annet som måtte befinne seg utenfor vitenskapelig konsensus. Alle annonsørartikler vil også være merket.

Åpen for gjesteinnlegg

Mine meninger avgjør heller ikke hva som blir publisert. Alle tanker, meninger og ideer om helse ønskes velkommen. Mange av artiklene er det jeg selv som skriver, men det hender også at jeg får tilsendt artikler av venner, bekjente eller andre som også er interesserte i helse. Jeg tar også imot gjesteinnlegg, mer informasjon finner du her. Potensielle annonsører kan besøke denne undersiden, for å lese mer om pris og formater.

Ytterligere infornasjon

Du kan besøke Smallfish.no for å se flere av nettsidene jeg driver. Dette er en samleside for sidene jeg driver. I starten av 2018 opprettet jeg firmaet Telemark Web AS sammen med to andre personer, hvor jeg fungerer som tekstforfatter og innholdsansvarlig. Mitt enkeltpersonsforetak, som tidligere drev denne nettsiden, vil derfor nedlegges og eventuelle annonsører vil heretter bli fakturert fra Telemark Web.

Send gjerne en e-post til jo@telemarkweb.no dersom det er noe du lurer på.

Med vennlig hilsen

Jo Andre Johansen