Snus, ikke lenger (like) farlig?

Snus ikke lenger like farlig?

Ny forskning viser at bruk av snus ikke fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft! Norske helsemyndigheter har derimot ikke planer om å endre sine advarsler om at snus fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft.

Det kan tenkes at det er en eller annen form for prinsippsak for de norske helsemyndighetene, senere i år vil jo også alle sigarettpakker og snusbokser komme i samme den samme gusjebrune fargen. En farge som visstnok skal gjøre det mindre attraktivt å snuse, eller å røyke. Å fjerne en advarsel, selv om den viser seg å ikke stemme, kan være et nederlag.

Helseministeren mener i alle fall at det vil fungere. Det kan jo også være at det fungerer, at færre både vil begynne med snus og røyk og at flere vil ønske å slutte.

Men er det riktig av våre helsemyndigheter å lyve? Er det greit å ha advarsler om at snusbruk fører til økt risiko for bukspyttkjertelkreft, når ny forskning viser at det ikke er noe hold i disse påstandene?

Bukspyttkjertelkreft

Kreftformen utgjør i Norge omkring 2,5-2,8 % av alle nye krefttilfeller, med omkring 550 nye tilfeller i året. Det er en av de de mest dødelige og alvorlige kreftformene vi har og er kun helbredelig hos et mindretall. Jeg mener altså ikke at bagatellisere kreftfor


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/helsetms/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853