Spiral til 11-åringer i stedet for angrepille?

Spiral til elleveåringer?

Forskere mener at jenter så unge som 11 og 12 år, bør få spiral etter ubeskyttet sex, fremfor angrepillen. Rett og slett fordi det beskytter bedre mot graviditet, da angrepillen kun virker dagen derpå.

En spiral er dessuten bortimot 100 % sikkert, mens angrepillen har en feilmargin på 3 % – selv om man bruker den korrekt.

Professor James Trussel ved Princeton University er en av dem som mener at jenter, så unge som 11 og 12 år burde få spiral. Spiralene kan deretter virke i opp mot fem år. Det vil si, helt til jentene faktisk er gamle nok til å ha sex.

Selv om en spiral koster langt mer enn hva en angrepille gjør, mener forskerne at det likevel blir rimeligere på sikt, men nevner ikke noe om at det er ennå rimeligere å avstå fra sex.

Også i Norge er det tolvåringer som både bruker p-piller og angrepiller, men er det riktig da å tilby spiral? Det er tross alt relativt små barn vi snakker om her. Kan det være at det er seksualundervisningen på skolen som har sviktet fullstendig?

Burde ikke en 11-åring i stedet for å ha sex og bekymre seg for uønsket graviditet, leke med dukker? Eller er det å skyte seg selv i foten også, at man da påvirker ungene til selv å ville ha unger? Man hører jo stadig om at barn ikke bør leke cowboy og indianer med lekevåpen da de kan påvirkes i gal retning. Kan dukker gjøre det samme?

For ikke å snakke om dataspill, fra skytespill til spill som The Sims.