Studie viser at periodisk faste kan ha slankende effekt

Mann klyper i magefettet

En ny studie fra University of Illnois viser at periodisk faste kan ha en slankende effekt. Periodisk faste betyr at man kun spiser innen visse tidsrammer og faster resten av døgnet.

Forskerne undersøkte to ulike dietter, der en av gruppene kun spiste mellom klokken 13 og 17. I løpet av disse fire timene kunne deltakerne spise så mye de selv ønsket, men kunne resten av døgnet kun innta kalorifrie drikker og vann. Den andre gruppen kunne kun spise mellom 13 og 19. Det er Forskning.no som skriver om dette.

Periodisk faste kan virke slankende

Forskerne avdekket at deltakerne kuttet omtrent 550 kalorier hver dag.

I tillegg oppdaget forskerne redusert insulinresistens og oksidativt stress hos deltakerne i disse to gruppene sammenlignet med en kontrollgruppe.

Fasting er ikke bare-bare

Man bør lese seg opp på fasting dersom dette er noe man har lyst til å begynne med. Fasting er ikke nødvendigvis trygt, og man bør kjenne til hvilke typer fasting som er forsvarlige. Vi har tidligere skrevet en større artikkel om fasting, der vi går nærmere inn på ulike dietter, helseeffekter og relevant forskning. Undertegnede har også skrevet en artikkel om personlig erfaring med fasting.

Det finnes nemlig ulike typer fasting, og såkalt periodisk faste er kun én av flere metoder. Man har blant annet 5:2-dietten, DODO-dietten, krigerdietten og vannfasting (som antagelig er den mest omstridte formen for fasting).

Husk at det å oppdatere seg på relevant forskning kan være fornuftig, for ikke å si kritisk, når man skal i gang med en ny type diett. Som et eksempel, kan vannfasting være direkte helseskadelig, spesielt om man ikke kjenner til diettens mulige fallgruver. Vannfasting kan nemlig forstyrre elektrolyttbalansen i kroppen, noe som kan hemme signalføringen mellom organene.