Utgjør radiobølger en helserisiko?

Elektromagnetiske felt

Elektromagnetiske felt – også kjent som radiobølger – er en forutsetning for at man kan bruke internett, radio og TV. Men vet vi egentlig nok om denne teknologien? Nok til at vi kan fastslå at slike radiobølger ikke er skadelige for helsen vår?

Vil radiobølger vise seg å være nok et slikt tilfelle, hvor man først avdekker helseskadene mangfoldige år senere – etter en periode med utbredt bruk? En gang brukte man for eksempel asbest like ukritisk og godtruende.

Og hva med naturen? Kan elektromagnetiske felt for eksempel påvirke orienteringsevnen til fugler eller insekter? Disse spørsmålene har blusset opp igjen på bakgrunn av det kommende 5G-nettverket.

Ingen er helt sikre

IARC (International Agency for Research on Cancer) har klassifisert elektromagnetiske felt som «muligens kreftfremkallende». Forskning.no skriver følgende: «Forskere og myndigheter anbefaler at man unnlater å holde mobiltelefonen opp til øret over lang tid av gangen [..]». Nettsiden peker på at enkelte studier har indikert at slik mobiltelefonbruk kan øke risikoen for sjeldne hjernesvulster.

Samtidig sier vitenskapelig konsensus at den samlede forskningen ikke gir evidens for at elektromagnetiske felt er helseskadelig. Kenneth Foster, professor ved institutt for bioteknologi ved Pennsylvania University, er overbevist om at mobilnettverk ikke er farlig for oss. I en e-post til Forskning.no skriver han blant annet: «Du blir eksponert for langt mer stråling når du står under en varmelampe på badet enn det er mulig å få fra en 5G-mast».

Bør man likevel ikke forske mer på dette?

Den følelsen artikkelforfatteren står igjen med til slutt, etter å ha lest en del artikler om emnet, er jo at forskningen ikke er tilstrekkelig. Mengden med forskning på feltet er imidlertid ganske imponerende. I Tyskland finnes nemlig en database med oversikt over forskningen på feltet. Denne databasen inneholder hele 27 906 vitenskapelige publikasjoner.

Til tross for alt arbeidet virker det ikke som om forskerne har noen entydige svar. Og da er det vel naturlig å stille seg selv spørsmålet: Bør vi ikke forske mer på dette, før vi ukritisk omfavner denne teknologien fullt ut? Vi mennesker har som kjent en tendens til å omfavne nyvinninger ukritisk. Først senere oppdager vi at vi burde ha vært mer forsiktige fra starten av.